Slik beregnes prisen for en oversettelse

Hva koster en oversettelseDet er flere måter å beregne prisen for en oversettelse på, og prisen vil variere med faktorer som vanskelighetsgrad og hvilke språk teksten skal oversettes til. Det er også viktig å huske på at en oversetter bare oversetter ren tekst. Har du en grafisk presentasjon med bilder og diagrammer, må du også regne med at den oversatte teksten må tilpasses grafisk etterpå, for at sluttresultatet skal bli bra.

Skrivemaskinens tidsalder

Fra gammelt av, altså før datamaskinens tid, regnet man prisen etter antall oversatte sider. Når vi sier én side, mener vi da én maskinskrevet A4-side.

Én side ble definert i form av antall tegn på siden. Én standard A4-side har 2000 tegn uten mellomrom (eller 2400 tegn medregnet mellomrom). En forenkling som etter hvert ble mer vanlig, var å regne antall ord på en side fremfor antall tegn. Denne metoden er noe mer unøyaktig, og for å unngå at justering av linjeavstander og størrelsen på skriften osv. skulle føre til enda mer variasjon, ble det satt en standard på 350 ord per side.

Disse modellen er fremdeles i bruk av enkelte oversettere, men de er ikke lenger så vanlige.

Norsk oversetterforening som sammen med Norsk forfatter- og oversetterforening, har forhandlet frem prisen for oversettelser med forlagene i Norge, oppgir en standardpris per 1000 tegn medregnet mellomrom. Oversettere som jobber med forlagene våre og oversetter skjønnlitterære verk eller faglitteratur, benytter gjerne denne modellen.

Pris per ord

Men aller vanligst er det nok at prisen på en oversettelse blir regnet ut fra hvor mange ord det er i teksten. Og da går vi ut fra at det dreier seg om tekst i et word-dokument eller tilsvarende format, som er lett redigerbart.

Dette vil være prismodellen du mest sannsynlig vil bli møtt med når du skal oversette rapporter, brosjyrer, nyhetsbrev, plakater og så videre.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er antall ord i kildeteksten vi benytter når vi regner hvor mange ord du skal betale for. Det er altså ikke antall ord i den ferdige oversatte teksten, men i teksten det oversettes fra. (Kildeteksten er teksten på det språket det skal oversettes fra, og målteksten er teksten på det oversatte språket.)

Dette kan ved første tanke kanskje virke bakvendt, men det er gode grunner for hvorfor vi velger å gjøre det slik.

Vi teller ordene i kildeteksten

For deg som kunde er det greit å vite på forhånd hva prisen for oversettelsen er. Dette gir økonomisk forutsigbarhet, og du vet nøyaktig hva prosjektet kommer til å koste. Dette er bare mulig hvis vi benytter kildeteksten som utgangspunkt for regnestykket. Hvor mange ord det er i den ferdige oversettelsen, vet vi først etter at teksten er oversatt.

I tillegg bruker de forskjellige språkene svært forskjellig antall ord for å uttrykke det samme. Noen språk er svært voluminøse og trenger mange ord for å si det som på andre språk kan sies med få ord. En tekst som oversettes fra engelsk til norsk, vil normalt sett krympe med 10-15 %. Skal vi derimot oversette en norsk tekst til tysk, må vi regne med at teksten øker i omfang.

Skal du da oversette teksten din til flere forskjellige språk, vil du oppleve at antall ord i oversettelsen av den samme teksten varierer mye for hvert språk teksten er oversatt til.  Det er derfor enklere å forholde seg til kildeteksten, for den er lik uansett hvilket språk den skal oversettes til.

Det er for øvrig ikke noe i veien for at vi også kan bli enige om å ta betalt etter hvor mange ord det er i den ferdig oversatte teksten. Prisen per ord blir da bare høyere eller lavere, alt etter hvilket språk teksten skal oversettes til.

Hva bestemmer prisen per ord

Det er mange faktorer som er med på å bestemme hva prisen per ord for en oversettelse er. Noen hovedretningslinjer kan likevel gjøre det lettere å vurdere om prisen du har fått er riktig.

Skal du oversette til et språk som er «stort», altså et språk mange snakker, vil prisen generelt ligge noe lavere, enn om du oversetter til et «lite» språk som det ikke er mange som snakker. Det er for eksempel stor forskjell i pris på om du vil oversette en norsk tekst til samisk eller til engelsk.

I tillegg vil temaet for teksten være av betydning for prisen. En tekst som er svært spesialisert, vil være mer krevende å oversette, og dermed dyrere, enn en generell tekst om ikke krever fagkunnskap. En juridisk eller en spesialisert medisinsk tekst, er dyrere enn for eksempel en informasjonsside om forsendelse av varer.

Hvis teksten som skal oversettes må utføres av en statsautorisert oversetter, vil prisen også være høyere enn om det dreier seg om en tekst som ikke krever autorisering.

Videre vil det være individuelle forskjeller mellom de forskjellige byråene og frilans oversetterne som tilbyr oversettelser. Det kan derfor lønne seg å hente inn tilbud fra flere leverandører. I denne prosessen er det også viktig å undersøke hva som inngår i tilbudene du får. Noen tilbyr oversettelser som er kvalitetssjekket av en ekstra oversettere, og denne tjenesten vil naturligvis bli dyrere enn om det bare er en oversetter som arbeider med teksten.

Grafisk etterarbeid

Hvis teksten din ikke er i et enkelt tekstformat, men består av bilder med tekst, grafer og visuelle elementer, er det også nødvendig med grafisk etterarbeid for å få et ferdig oversatt produkt med høy kvalitet. Som nevnt ovenfor trenger de forskjellige språkene forskjellig antall ord for å uttrykke det samme. Dette fører til at teksten kryper eller vokser, og du kan derfor risikere at for eksempel den oversatte teksten ikke lenger får plass på den tilgjengelige plassen i dokumentet. Det kan også være at det er tekst på bilder, og at den oversatte teksten plutselig går utenfor selve bildet.

I slike tilfeller trenger du en grafiker i tillegg til oversetteren, for å justere den grafiske fremstillingen av det oversatte dokumentet. Dette er en tjeneste de fleste oversetterbyråer også kan levere, men dette vil selvfølgelig ha en innvirkning på prisen for oversettelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *